مودم‌های 4G

LTE مودم‌های

 

مدل:  Saya-P211

دارای نمایشگر

 

مدل:  Saya-D414

پوشش دو باند فرکانسی 2.4GHz و 5.8GHz

 

مدل:  Saya-D413

با نمایشگر و بدون نمایشگر